Door de drukke agenda is het niet langer mogelijk om extra patiënten aan te nemen zonder dat dit ten koste gaat van de goede zorg.
Hierdoor kunnen nieuwe patiënten geen afspraak meer maken in onze praktijk.
 


En raison de surcharge des agendas des médecins, il n'est plus possible d'accueillir des patients supplémentaires sans compromettre les bons soins.
De ce fait, les nouveaux patients ne peuvent plus prendre rendez-vous dans notre cabinet.
 


Due to the busy schedule, it is no longer possible to accept extra patients without this being at the expense of good care.
As a result, new patients can no longer make an appointment in our practice.
 


VaccinatieGroepspraktijk De Artsenhoek - Henri Quetstroeyelaan 2, 1500 Halle

Privacybeleid