Praktijkreglement De Artsenhoek

 • Wij helpen u zo snel mogelijk.

 • Spoedgevallen gaan voor, graag uw begrip.

 • Wij gaan hier respectvol met elkaar om en luisteren naar elkaar.

 • Geen enkele vorm van agressie, geweld, discriminatie, grof taalgebruik en aanstootgevend of seksueel intimiderend gedrag wordt getolereerd.

 • Voorschriften voor antidepressiva, kalmeringsmiddelen, slaapmedicatie kunnen niet telefonisch worden aangevraagd. Hiervoor dient u op consult te komen.

 • Voorschriften voor chronische medicatie kunnen enkel telefonisch aangevraagd worden indien u regelmatig op controle komt. Zoniet zal de praktijk-assistente u aanraden eerst op consultatie te komen.

 • Wij werken enkel op afspraak, deze kunnen gemaakt worden via telefoon of online.

 • Probeer steeds tijdig aanwezig te zijn.

 • Als u met meerdere personen wenst te komen, maak dan voor elke persoon een aparte afspraak.

 • Indien u meerdere problemen wenst te bespreken, graag telefonisch contact opnemen met de praktijk.

 • Indien u een afspraak niet kan nakomen, gelieve indien mogelijk 24u op voorhand te annuleren en anders zo snel mogelijk telefonisch contact op te nemen. De agenda zal u automatisch verdere toegang weigeren indien u 2x een gemaakte afspraak niet nakomt zonder verwittiging.

 • E-mail en SMS worden NIET gebruikt voor
  • Dringende hulp
  • Het aanvragen/annuleren van een afspraak
  • Een medisch consult op te starten
  • Administratieve taken te delegeren (voorschriften, diverse attesten, ...)

 • Meld u steeds aan de balie bij de praktijkassistente.

 • De praktijkassistente zal U steeds vragen naar de reden van het contact. Dit is noodzakelijk om een goede planning te maken. Ze is, zoals alle artsen, gebonden aan het beroepsgeheim.

 • Aanwijzingen van medewerkers van de praktijk dienen opgevolgd te worden.
  Bezoekers of patiƫnten die zich niet houden aan de regels of geen gehoor geven aan de aanwijzingen van personeel, kunnen leiden tot een waarschuwing, toegangsontzegging van de praktijk of uiteindelijk beƫindiging van de behandelovereenkomst.

Groepspraktijk De Artsenhoek - Henri Quetstroeyelaan 2, 1500 Halle

Privacybeleid